TR
 • English
 • Türkçe
 • العربية
 • русский язык
 • українська
 • Deutsch
 • español, castellano
 • Français
 • dinle

  Denizli

  Denizli Horozu

  Denizli’nin sembolü, yöreye özgü doğal bir ırk olan Denizli Horozu ahenkli rengi ve 20-30 saniye ötebilen sesiyle ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Uzun ve güzel ötüşü yanında masalsı güzelliği ve asaletli duruşu ile de ilgi çekmektedir. Denizli Horozu sesinin tonuna göre, ince, davudi, kalın ses olmak üzere ayrılır. Dünyanın en uzun ötüşlü horozu unvanına sahip Denizli Horozu, farklı melodileri andıran hüzünlü, cırtlak, dalgalı (alaycı) seslerle ötebilmektedir. Denizli Horozu, antik dünyadan günümüze ulaşan taşlara işlenmiş bir sembol ve şehrin mitolojik efsanesidir. Efsaneye göre Ares’in verdiği görevi yerine getirmeyen nöbetçi horoza çevrilerek cezalandırılır. Hierapolis Antik Kenti’nde tıp öğrencisine ait bir yazıtta horoz motifi ve Laodikeia Antik Kenti’nde bulunan eserlerde M.S. 2.yüzyıla ait horoz figürü bulunmaktadır.

  Denizli Tavas Zeybeği ve Zeybek Havası

  Anadolu kültüründe, halk hikayelerinde önemli bir yere sahip “Efe”lerin haksızlığa karşı direniş ve mücadele öyküsünü temsil eden Zeybek havası Denizli ve yörelerinde yaygın bir folklor ögesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Çeşitli sazlı ve sözlü havalarıyla zengin bir melodik yapı oluşturan Zeybek havaları davul-zurna, davul-klarnet ya da meydan sazı ve darbuka eşliğinde oynanır. Denizli’nin farklı yörelerinde yaşatılmaya devam eden Tavas Zeybeği kendine has ezgisi, kıyafetleri ve ağır figürleri ile efelerin kahramanlık hikayelerini anlatır. Kuşaklar boyunca aktarılan bu kültürel miras UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne dahil edilmiştir.

  Çam Düdüğü-Sipsi Çalgısı

  Denizli’nin Acıpayam, Beyağaç, Çameli, Kale, Tavas ilçeleri ve köylerinde yaygın olan “çam düdüğü - sipsi” yapımı değerli bir kültürel unsurdur. Sipsi, yörede kargı adı verilen kamıştan veya taze çam dalından yapılan el işçiliğine dayalı üflemeli bir çalgıdır. Çobanlık kültürüne bağlı olarak ortaya çıktığı düşünülen çam düdüğü yerel halkın özgün yaratıcılığını simgelemesinin yanında Türk halk müziğinin de zenginliklerinden birini oluşturur. Bu geleneği kuşaktan kuşağa başarıyla taşıyan, sipsi yapımı ve icrasını yeni nesillere aktaran Denizli doğumlu Hayri Dev 2008 yılında UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi olarak seçilmiştir.

  Yörük Curası

  Acıpayam ve Çameli ilçeleri ve kırsal bölgelerinde yaşayan yerel halkın kır ve evlerde biraraya geldiği sohbet toplantılarında yaygın olarak icra edilen “üç telli” cura çalgısı özel bir sese sahiptir. Tezeneli sazlardan olan yörük curası ile icra edilen yörük türküleri Türk halk müziğinin özgün örneklerini oluşturmaktadır.

  Pamukkale Efsanesi

  Yoksul bir oduncu ailenin kızının Çökelez Dağı eteklerinden kendini attığı tortulu su ile güzelleşmesini anlatan efsanevi bir hikayedir. Uzun yıllardır anlatılan bu efsane, Pamukkale’nin şifalı sularının yüzyıllarca devam eden ününü, kadınların güzellik sırlarını temsil eder.

  Denizli’nin Antik dönemlerine ait birçok ilginç hikayesini ve mitolojik öykülerini dinlemek ayrı bir keyif vermektedir.